Cập nhật lúc: 1/8/2016 - 14:50 - Lượt xem thứ: 595

Xung luc moi cho Du lich Ha NoiNgay 26-6-2016 Thanh uy Ha Noi da chinh thuc ban hanh nghi quyet 06 -NQ-TU ve dinh huong phat trien du lich Ha Noi den nam 2020 va nhung nam sau.Day la mot buoc di rat lon cua Thanh pho Ha Noi sau khi quyet dinh tai lap lai So Du lich thanh pho va hang loat cac bien phap nham dua du lich phat trien dung tam co von co cua Thu do .Tinh than co ban cua nghi quyet la phat huy moi nguon luc de dua Du lich Hanoi thanh nganh kinh te

Mui nhon :phat trien voi toc do cao, dong gop nhieu cho ngan sach, tao nhieu viec lam va thuc day cac nganh kinh te khac cua Thanh pho dung voi ban chat cua mot nganh kinh te mui nhon.Nghi quyet cung neu ro cac giai phap cu the trong do xac dinh ro trach nhiem cac cap cac nganh trong do dac biet nhan manh vai tro cua chinh quyen cac cap trong bao ve moi truong an ninh , moi truong van hoa va bao ve thien nhien tai cac diem du lich.Mot diem dang quan tam la Nghi quyet xac dinh quyet tam xay dung mot so khu vui choi giai tri tam co lon tai Thu do. 
Day la mot quyet tam rat cao cua Ha noi nham tao dung nhung dieu kien ve co so vat chat , bo tri luc luong , nang cao y thuc trach nhiem cong dong va chinh quyen cac cap trong phat trien du lich. Dac biet lan nay nghi quyet neu ro muc tieu xay dung mot so khu vui choi giai tri tam co quoc te phuc  vu cho cac tang lop nhan dan Thu do dac biet la gioi tre- Dieu nay la mong uoc cua nhieu the he lanh dao va nhan dan Thu do tu nhieu nam nay nhung chua co dieu kien thuc hien..Nhung nguoi dan Thu do chung ta vo cung tu hao voi nhung thanh tuu ma nhan dan Thu va va ca nuoc da dat duoc trong phat trien kinh te phat trien do thi trong do co phat trien kinh te du lich. Tuy nhien chua the hai long voi nhung gi chung ta da lam duoc.Ket qua cua nganh du lich vua qua con rat xa so voi tiem nang du lich vo cung to lon cua mot Thu do ngan nam tuoi, mot trung tam chinh tri, kinh te , van hoa lon nhat ca nuoc.
Tuy nhien phai nhin nhan khach quan nhung muc tieu ma nghi quyet de ra con khiem ton vi du luong khach quoc te den Ha Noi den nam 2020 la 5,7 tr luot khach du lich ,toc do tang truong hang nam 8-10 phan tram la qua khiem ton so voi tieu chi mot nganh kinh te mui nhon. Luong khach sau gan 4 nam moi tang them khoang 1,7 Tr / nam la rat it.Ha Noi chua co mot don vi lu hanh quoc te nao co ten tuoi tren thuong truong dac biet la thuong truong quoc te. Doi ngu can bo , nhan vien cua nganhdu lich Ha Noi noi chung cung yeu va thieu co che de nuoi duong nhung nguoi tai, moi truong van hoa , moi truong do thi chung con nhieu khiem khuyet, cong tac xuc tien du lich con qua nhieu bat cap.Ha Noi chua that su tro thanh mot trung tam phan phoi khach du lich lon cua ca nuoc...Nhung bat cap tren hi vong se som duoc khac phuc sau khi co nghi quyet , the hien quyet tam cao cua lanh dao Thanh pho trong phat trien Du lich.Hi vong cac cap , cac nganh , cac to chuc xa hoi va toan the nhan da Thu do phat huy khi the hao hung cua manh dat ngan nam van hien , gop suc minh dua du lich Thu do phat trien, xung voi tam voc cua Thu do mot quoc gia gan tram trieu dan voi y chi va quyet tam xay dung dat nuoc rat cao.

Các bài viết khác:
Tin mới nhất
Điểm du lịch
Đêm giáng sinh huyền bí ở Sa Pa
Đêm giáng sinh huyền bí ở Sa Pa
Giá: 2,300,000 đ
Loại: Tour 4 Ngày 3 Đêm
Du lịch Cát Bà 3 Ngày
Du lịch Cát Bà 3 Ngày
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 3 Ngày 2 Đêm
Du lịch Hạ Long - Cát Bà 2 Ngày
Du lịch Hạ Long - Cát Bà 2 Ngày
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 2 Ngày 3 Đêm
Du Lịch Nha Trang: Sài Gòn – Suối Khoáng Tháp Bà
Du Lịch Nha Trang: Sài Gòn – Suối Khoáng Tháp Bà
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 4 Ngày 3 Đêm
Du Lịch Nha Trang: HCM – Du Ngoạn 4 Đảo Nha Trang
Du Lịch Nha Trang: HCM – Du Ngoạn 4 Đảo Nha Trang
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 3 Ngày 2 Đêm
Khách sạn - Resort
Furama resort
Furama resort
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 5 sao
Khách sạn Hà Nội View 2
Khách sạn Hà Nội View 2
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 3 sao
Khách sạn Silk Path
Khách sạn Silk Path
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 4 sao
Khách sạn Hà Nội Eternity
Khách sạn Hà Nội Eternity
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 3 sao
Khách sạn Horison Ha Noi
Khách sạn Horison Ha Noi
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 5 sao
 


                                                                                    
Copyright © 2020 - www.hanta.org.vn - Tổng truy cập: 409470 lượt